Ontstaan Triple A Living History Group

Wij zijn wij?
De American Airborne Association (Triple A) WWII Living History Group is een living history re-enactment vereniging die bestaat uit een groep enthousiastelingen en hobbyisten die de geschiedenis van de Amerikaanse 101st Airborne Division (AB), ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, bestuderen en tijdens re-enactment activiteiten en evenementen herbeleven.

De vereniging is in 2004 ontstaan doordat in het jaar daarvoor twee verenigingen, ‘Dutch Currahees’ (E/506th PIR/101AB) en ‘Rendez-vous with Destiny’ (F/506th PIR/101AB) tijdens de Remember September herdenkingen een samenwerkingsverband wilden aangaan.

Sinds de oprichting van Triple A is de vereniging uitgegroeid tot een gezellige groep mensen die uit alle hoeken van Nederland komen. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 30-35 en loopt van 20 tot 60 jaar.

De diverse leden verdiepen zich in en delen graag hun diepgaande kennis over de diverse facetten en de krijgshistorie van de 101st Airborne Division tijdens de roerigste periode van de wereld in de 20e eeuw.

Onze uitbeelding
In de beginjaren van de vereniging lag de focus op de infantry organisatie van de Easy Company van het 506th Parachute Infantry Regiment (PIR), zoals verfilmd in de hitserie Band of Brothers. In de loop van de jaren is de focus van de leden echter verbreed naar andere aspecten binnen de organisatie van de WWII 101st Airborne Division.

Met deze verschuiving in focus willen wij een breder beeld wegzetten van een Tweede Wereldoorlog Amerikaanse luchtlandingseenheid met al haar facetten. Van Army Camp life tot het leven in een schuttersput aan het front. De basis blijft echter de Easy Company (E/506th PIR) omdat wij vinden dat, met name, nieuwe leden op deze manier de basis van het zijn van WWII US Army Airborne reenactor leren.

De interesse van de leden is divers en behelst diverse aspecten van de WWII US Army Airborne Division. Voorbeelden daarvan binnen Triple A zijn: Parachute- en Glider Infantry (alle wapens inclusief ondersteuningswapens), Military Police (MP), Airborne Engineers (genie), Pathfinders, Divisional Reconnaissance Platoon, Army photographer, Quartermaster, Unit Staff etc. De 101st AB eenheden die Triple A uitbeeldt zijn onder andere de 506th PIR, 327th Glider Infantry Regiment (GIR), 326th Airborne Engineer Battalion.

Onze doelstelling

Als doelstelling heeft Triple A het uitdragen en het uitbeelden van de geschiedenis van de 101st Aiborne Division in al haar facetten. Hierbij hanteren wij drie pijlers waarop onze vereniging is gefundeerd.

Herdenken

Triple A ziet het als haar verplichting om de offers die voor de vrijheid zijn gebracht te blijven herdenken. Dit doen we door actief deel te nemen aan diverse herdenkingsceremonies. Soms klein en intiem en soms groots en uitbundig, maar altijd oprecht en met respect.

Educatie

Door onze uitgebreide kennis trachten wij met name de jongste generatie bewust te maken van de offers die gebracht zijn voor onze vrijheid. Maar we beperken ons niet alleen tot dat. We geven ook uitleg over de uitrusting, voertuigen en wapens van die tijd. Zo ook over de diverse veldslagen die er toentertijd hebben plaats gevonden.

Reenactment

Re-enactment is het nabootsen van, al dan niet, historische gebeurtenissen. Door veel research en studies kunnen wij dit zo accuraat mogelijk uitvoeren. Op deze manier komen wij ook tot nieuwe inzichten. Hierdoor wordt voor de toeschouwer een zo realistisch mogelijk beeld van toen gecreëerd.